Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej? - OpenLEX

Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisał do rejestru działalności regulowanej jedynie niżej wymienione kody odpadów: 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości, 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowa definicja odpadów komunalnych (ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151), zgodnie z którą odpady komunalne nie będą obejmować m. in. odpadów ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych.

Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej?

Czy ten wpis wygaśnie z mocy prawa?

Ustawa nie przewiduje możliwości wykreślenia z urzędu takiego przedsiębiorcy w związku z taką sytuacją.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX