Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani do 30.11.2020 r. miała przyznany zasiłek pielęgnacyjny z uwagi na legitymowanie się orzeczeniem (z 2018 r.) o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tutejszy organ w związku z art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 chciał przedłużyć zainteresowanej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, jednak w czasie rozmowy telefonicznej Pani poinformowała, że od 2010 r. ma też ustalony na stałe lekki stopień niepełnosprawności.

Czy pomimo legitymowania się przez Panią orzeczeniem z 2010 r. o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe, tutejszy Organ powinien przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z faktem, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane do 30.11.2020 r. zgodnie z ww. art. 15h ust. 1 z mocy prawa uległo przedłużeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?