Czy przedłużyć Kartę Dużej Rodziny dla dziecka, które ukończyło 18 lat i chce dalej się uczyć?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina: matka, ojciec i trójka dzieci, nabyła prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny.

Po upływie czasu:

- pierwsze dziecko ukończyło 25 rok życia i naukę;

- drugie dziecko ukończyło 18 rok życia i nie podjęło dalszej nauki;

- trzecie dziecko ukończyło 18 rok życia i chce kontynuować naukę.

Czy przedłużyć Kartę Dużej Rodziny dla dziecka, które ukończyło 18 lat i chce dalej się uczyć?

Ponieważ na dzień składania wniosku o przedłużenie Karty Dużej Rodziny przez dziecko, które ukończyło 18 lat i chce dalej się uczyć, mając na uwadze art. 4 ust. 2a, czy to dziecko spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b?

Czy w tej sytuacji, powinniśmy brać ten pierwszy "bazowy" wniosek pod uwagę, rozpatrując wniosek dla dziecka, które ukończyło 18 lat i chce dalej się uczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX