Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki jest termin przedawniania się poszczególnych roszczeń, aby prawidłowo spisać je w koszty/przychody:

1) Należności z tytułu świadczenia usług spedycyjnych,

2) Należności z tytułu świadczonych usług spedycyjnych w stosunku do których komornik umorzył postępowanie,

3) Należności z tytułu wystawionych not odsetkowych za nieterminowe płatności,

4) Należności z tytułu wystawionych not obciążeniowych na klientów/dostawców (kary za błędne wykonanie usługi, obciążenia 40 euro za czynności windykacyjne w związku z nieterminową płatnością),

5) Należności z tytułu dokonanych przez nas nadpłat (np. podwójna zapłata do podwykonawcy),

6) Zobowiązania z tytułu świadczonych usług spedycyjnych,

7) zobowiązania z tytułu otrzymanych nadpłat (np. podwójnie zapłacona faktura)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?