Czy przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów 19 06 05 w procesie odzysku R 10, organ powinien zasięgnąć opinii jednostek upoważnionych do wydawania opinii o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów oznaczonych kodem 19 06 05 w procesie odzysku R 10, organ właściwy do wydania zezwolenia powinien zasięgnąć opinii jednostek upoważnionych do wydawania opinii o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2008 r. nr 119 poz. 765) - dalej r.w.n.n.?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie (na jaką podstawę prawną się powołać) wnieść o opinię, oraz jakie dokumenty przesłać do Jednostek?

Czy też należy wezwać wnioskodawcę do przedstawienia takiej opinii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX