Czy przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania należy zawiadomić stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po otrzymaniu z OWW wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego i jego niestawieniu się na wywiad, wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne o uznanie dłużnika za uchylającego się o zobowiązań alimentacyjnych. W trakcie prowadzenia postępowania okazało się że wniosku jest błąd i chodziło o zupełnie innego dłużnika. Ze względu na brak przedmiotowości postępowania zgodnie z art. 105 postępowanie należy umorzyć.

Czy przed wydanie decyzji należy wysłać najpierw zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego czy od razu wydać decyzję o umorzeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX