Czy przed przekazaniem części hali najemcy zainteresowanemu zbieraniem odpadów starosta powinien wydać decyzję na zbieranie odpadów na tą część nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Z załączonej umowy najmu wynika, że druga część hali zostanie przekazana najemcy w późniejszym terminie (01.09.2018 r.). Na tą część hali starosta w 2017 r. wydał innemu podmiotowi zezwolenie na zbieranie odpadów i jest ona prowadzona. Zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Czy przed przekazaniem drugiej części hali najemcy zainteresowanemu zbieraniem odpadów starosta powinien wydać decyzję na zbieranie odpadów na tą część nieruchomości?

Czy powinien odmówić wszczęcia postępowania dotyczącego tej części wniosku?

A co z poprzednią decyzją wydaną innemu podmiotowi?

Czy we wskazanej sytuacji organ powinien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe dotyczące drugiej części hali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX