Czy przebudowę instalacji pomocniczej, wchodzącej w skład zespołu powiązanych ze sobą urządzeń, należy traktować jako... - OpenLEX

Czy przebudowę instalacji pomocniczej, wchodzącej w skład zespołu powiązanych ze sobą urządzeń, należy traktować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2014 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś., w opisanym poniżej przypadku?

Przedsiębiorca eksploatuje instalację do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku, przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych, będącą przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 11 r.p.z.o.ś.) o charakterze "nieprogowanym". Instalacja zgodnie z wydanym pozwoleniem zintegrowanym składa się z zespołu powiązanych ze sobą urządzeń. W skład zespołu powiązanych urządzeń wchodzi również instalacja pomocnicza. Rozpatrując osobno instalację pomocniczą należy ją traktować zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 r.p.z.o.ś. jako instalację do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 14. Przedsiębiorca planuje przebudowę (modernizację instalacji) pomocniczej. Pozostałe urządzenia zespołu nie będą podlegać przebudowie.

Czy w takim przypadku przebudowę instalacji pomocniczej, wchodzącej w skład zespołu powiązanych ze sobą urządzeń, należy traktować jako przedsięwzięcie mogące zawsze, czy mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?