Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy przebudowa wodociągu polegająca na budowie trzech komór pomiarowych oraz montażu urządzeń pomiarowych wraz z ich zasilaniem wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Do wójta gminy X wpłynął wniosek o wydanie decyzji dla ww. przedsięwzięcia. Inwestycja obejmuje budowę centralnego monitoringu i sterowania pracą systemu wodociągowego, w celu ograniczenia strat w sieci wodociągowej. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej będzie polegała na budowie 3 komór pomiarowych metodą wykopową (w tym dwie komory reduktora i jedna komora pomiarowa - studnia), wyposażeniu istniejących komór wodociągowych (34 komory) w reduktory ciśnienia i przepływomierze, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do komór nowo projektowanych i istniejących, włączenie do algorytmu sterowania istniejących i wyposażonych obiektów stacji uzdatniania wody z opomiarowaniem zbiorników terenowych. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu na terenie siedmiu gmin. Ze względu na to, że na terenie gminy X występuje największa liczba komór pomiarowych (w tym 13 istniejących i jedna projektowana) z wnioskiem o wydanie ww. decyzji przedsiębiorstwo wodociągowe wystąpiło do wójta gminy X. Ponadto jedna istniejąca komora pomiarowa znajduje się na obszarze Natura 2000.

Czy w związku z powyższym planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Czy wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?