Czy przebudowa korytarza, poprzez wydzielenie w jego części dodatkowej sali klasowej w budynku szkoły, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przebudowa korytarza, poprzez wydzielenie w jego części dodatkowej sali klasowej w budynku szkoły, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Sale będą wydzielone na trzech kondygnacjach budynku szkoły w taki sposób, że korytarz zostanie skrócony o powierzchnię nowych sal i doświetlony przez świetliki w nowoprojektowanych ścianach działowych.

Czy ten rodzaj ingerencji w budynek szkoły wymaga dodatkowych ustaleń warunków np. w kwestii bhp lub p.poż.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX