Czy prywatne muzeum może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik posiada grunty oznaczone symbolem Ba o powierzchni 20.164 m2. W czerwcu 2010 r. podatnik założył Muzeum Sprzętu Wojskowego. W regulaminie muzeum widnieją zapisy, że działa ono na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz postanowień niniejszego regulaminu. Muzeum jest prywatną jednostką organizacyjną, której założycielem i właścicielem jest PAN. Założyciel zapewnia środki na utrzymanie i rozwój muzeum.

Podatnik uważa, że w zaistniałej sytuacji przysługuje mu zwolnienie z podatku od nieruchomości. Organ podatkowy zaś stoi na stanowisku, że posiadanie prywatnego muzeum nie jest tożsame z pojęciem gruntów i budynków będących we władaniu muzeów rejestrowych, jak jest to wskazane w ustawie.

Czy w zaistniałym stanie podatnik może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access