Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 stycznia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Czy prowadzenie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w sposób opisany poniżej można uznać za prowadzenie instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. -do odzysku odpadów?

Do starostwa wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie – odzysk poza instalacjami – odpadów, takich jak: ziemia i gleba zawierająca substancje ropopochodne (kod ex 17 05 03*) i urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (kod 17 05 05*) - w procesie R12. Odzysk prowadzony jest na wybetonowanym placu, z którego wody opadowe odprowadzane są poprzez dwa osadniki szlamowe (wykonane na tej samej działce) przeznaczone - jak wynika z pozwolenia wodnoprawnego - do zatrzymywania zwiększonej ilości zawiesin oraz zabezpieczenia separatora przed zamulaniem, a następnie wspólnym systemem kanalizacyjnym całego zakładu kierowane do urządzeń oczyszczających i do potoku. Według wnioskodawcy w wyniku przetwarzania odpadów nie będą wytwarzane odcieki. W przypadku intensywnych opadów deszczu pryzma odpadów zostanie zabezpieczona folią. Do formowania pryzmy odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku oraz do jej napowietrzania wykorzystywana będzie koparko-ładowarka. Obróbka fizykochemiczna oraz biologiczna odpadów w procesie odzysku, w tym wprowadzanie do odpadu reduktora lub wymiennika jonowego (np. zeolitu, wapna magnezowego, siarczanu żelaza) albo mikroorganizmów dokonywana jest za pomocą: - stabilizatora gruntów wyposażonego w pompę zasysającą, która podaje ciecz do dysz ciśnieniowych na całej szerokości urządzenia mieszającego; - samobieżnego rozsypywacza cementu wyposażonego w urządzenie rozsypujące sproszkowany materiał.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację