Czy prowadzący rodzinny dom dziecka powinien otrzymać pełny zwrot kosztów polisy ubezpieczeniowej czy od dnia zawarcia polisy do czasu pełnienia funkcji RDD?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący rodzinny dom dziecka złożył w ramach zwrotu środków finansowych na utrzymanie lokalu, w którym prowadzony jest RDD, wniosek o zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenie domu.

Polisa obowiązuje od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 11 grudnia 2020 r. Zaznaczyć należy, że rodzinny dom dziecka będzie funkcjonować do 31.03.2020 r., gdyż potem RDD rozwiązuje się na wniosek prowadzącego (rozwiązanie umowy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem).

Czy właściwym będzie obliczenie zwrotu kosztów za ubezpieczenie domu proporcjonalnie od dnia zawarcia polisy do czasu pełnienia funkcji RDD, tj. od 12.12.2019 r. do 31.03.2020 r., czy też prowadzący powinien otrzymać pełny zwrot poniesionych kosztów z polisy ubezpieczeniowej obliczony zgodnie z art. 84 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access