Czy prowadzący ma obowiązek wysyłać do OŚ i WIOŚ wyniki okresowych pomiarów metali i metaloidów, czy traktować to jako monitoring procesów technologicznych i przechowywać wyniki z pomiarów i okazywać na żądanie organów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący instalację spalania paliw o mocy 250 MW (posiadający 2 podinstalacje zakwalifikowane jako duże) został zobowiązany w PZ do monitorowania emisji do powietrza (z BAT 4 dla LCP) m.in. metal i metaloidów - 1 raz w roku. W PZ nie ma określonych dopuszczalnych wielkości emisji dla tych zanieczyszczeń.

Czy prowadzący ma obowiązek wysyłać do instytucji OŚ i WIOŚ wyniki okresowych pomiarów metali i metaloidów, czy traktować to jako monitoring procesów technologicznych i przechowywać wyniki z pomiarów i okazywać na żądanie organów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX