Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieją jakieś przepisy obligujące prowadzącego instalację energetycznego spalania, która jest na etapie inwestycji, do zgłoszenia do WIOŚ planowanych prac powodujących przekroczenia poziomu hałasu?

Urząd miasta wydający decyzję środowiskową został poinformowany o zdarzeniu. Prowadzona będzie również kampania informacyjna wśród mieszkańców miasta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?