Czy prowadzącemu samochód prywatny należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma podpisaną umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Stanowisko, które zajmuje ten pracownik nie jest związane ze stanowiskiem kierowcy. Jadąc w delegację pracownik ten zabiera innych pracowników.

Czy pracownicy zabierani powinni złożyć pisemną zgodę na taki wyjazd?

Czy prowadzącemu samochód prywatny należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, jeśli np. powrót odbywa się po godzinach pracy danego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX