Czy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości? - OpenLEX

Czy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą od 2.02.2021 r. i z tego tytułu opłacam preferencyjne składki ZUS. Jestem zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W związku z powikłaniami po chorobie muszę przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Czy przysługuje mi zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości?

Czy jest zwolnienie z płatności składki zdrowotnej za dodatkową odpłatnością składki w ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX