Czy prowadząc na instalacji proces oznaczony jako R9 zachodzi potrzeba odniesienia się we wniosku o wydanie zezwolenia na... - OpenLEX

Czy prowadząc na instalacji proces oznaczony jako R9 zachodzi potrzeba odniesienia się we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do kwestii utraty statusu odpadu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prowadząc na instalacji proces oznaczony jako R9 - Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów, zachodzi potrzeba odniesienia się we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do kwestii utraty statusu odpadu (art. 14 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o.)?

Według dyrektywy ramowej "regeneracja olejów odpadowych" oznacza jakikolwiek proces recyklingu, w którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania i dodatków.

Czy zależy to od tego czy zregenerowany olej posiada cechy oleju bazowego i od wykonywanych na produkcie powstałym po procesie R9 badań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX