Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Często cena za przesyłkę podana w aukcji jest wyższa niż faktyczne koszty wysyłki - wysyłka na poczcie 12 zł - klient wpłaca 15 zł podane na aukcji. W aukcjach internetowych podana jest formuła "Koszty wysyłki podane są zawsze na aukcji, na koszty wysyłki głównie składa się opłata za nadanie paczki ale również koszt koperty i pakowania". W załączniku (do ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych) wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wykazie tym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., pod pozycją 46 ujęto również usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, o symbolu PKWiU ex 82.9, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów. Zatem, usługi te zostały wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z dniem 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług grupowaniem 82.9 (Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane) objęto m.in. Usługi związane z pakowaniem (82.92, 82.92.1, 82.92.10, 82.92.10.0) oraz Usługi przyjmowania telefonów (82.99.12, 82.99.12.0). Świadczenie usług związanych z pakowaniem, oznaczonych w klasyfikacji PKWiU symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0, wyłącza z możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czy prowadząc działalność w zakresie handlu i jednocześnie pakując sprzedawane towary, doliczając za to kilka zł można opodatkować przychody w formie ryczałtu 3%?

Czy ww. zapis należy również stosować do handlu na allegro, gdzie w opłacie za wysyłkę jest zawarta również opłata za kopertę, pudełko i pakowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?