Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek o udostępnienie informacji zgodnie z art. 14 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. (publicznie dostępne wykazy - BIP i ekoportal) powinny być przesłane do 3 dni od złożenia wniosku i dokumentacja powinna być przesłana (email) bezpłatnie?

Czy brak opłaty dotyczy tylko treści wniosku i decyzji rozstrzygającej (wniosek i pozwolenie na wycinkę drzew), czy na przykład protokół z oględzin drzewa przeznaczonego do wycinki podlega opłacie zgodniej z rozporządzenie, Ministra Środowiska z 12.11.2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku - dalej r.o.u.i.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?