Czy protokół z kontroli przeprowadzonej przez kuratora w szkole niepublicznej stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewodnicząca rady rodziców złożyła wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej przeprowadzonej w marcu 2019 r. kontroli w niepublicznej szkole podstawowej?

Czy kuratorium oświaty może udostępnić kserokopię dokumentacji kontroli, w tym protokół kontroli wraz z załącznikami, tj. kserokopię faktury na zakup książek do biblioteki szkolnej wystawionej na szkołę, wykaz dotyczący kwalifikacji zawodowych poszczególnych nauczycieli oraz zanimizowaną kserokopię odpowiedzi na skargę dotyczącą niepublicznej szkoły podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access