Czy projektowany budynek w zasięgu terenu górniczego wymaga nałożenia w decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektowany budynek w zasięgu terenu górniczego wymaga nałożenia w decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) - dalej r.i.n.?

W decyzji o warunkach zabudowy umieszczono informację, że inwestycja wymaga zastosowania rozwiązań projektowych uwzględniających czynniki geologiczno-górnicze, spodziewane deformacje ciągłe i możliwe drgania gruntu na skutek wstrząsów sejsmicznych powodowanych działalnością górniczą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX