Czy projektant może przedłożyć projekt zagospodarowania działki z adnotacją, iż wydruk jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej przeskalowanej do skali 1:500?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor przedkłada do wniosku o pozwolenie na budowę projekt zagospodarowania działki dla budowy farmy fotowoltaicznej sporządzony w skali 1:500. Do projektu dołączona jest również karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy, z której wynika, że mapa została sporządzona w skali 1:1000.

Czy projektant może przedłożyć taki projekt zagospodarowania działki z adnotacją na mapie, iż niniejszy wydruk jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych przeskalowanej do skali 1:500 zaewidencjonowanej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz potwierdzeniem za zgodność z oryginałem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX