Czy projekt typowy może zawierać alternatywne rozwiązania w zakresie konstrukcji dachu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projekt typowy może zawierać alternatywne rozwiązania w zakresie konstrukcji dachu?

Do organu wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Według projektu typowego budynek ma strop gęstożebrowy i konstrukcje dachową drewnianą kleszczowo-płatwiową. Projektant adaptujący zamieścił w projekcie wpis, że alternatywnym rozwiązaniem jest rezygnacja ze stropu i zmiana konstrukcji dachu na wiązary deskowe, nie dołączając rysunków obrazujących alternatywne rozwiązania. Organ nałożył na inwestora obowiązek sprecyzowania zakresu przedsięwzięcia i przedstawienia stosownej dokumentacji, argumentując że przepisy ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. i aktów wykonawczych nie przewidują instytucji projektu o rozwiązaniach alternatywnych. Ponadto wskazując, że organ nie jest władny do dokonania wyboru jednego z takich rozwiązań. Inwestor w uzupełnieniu do postanowienia przedłożył pismo projektanta wyjaśniające, że projektowane rozwiązania w zakresie konstrukcji dachu i stropu zostaną przedstawione w projekcie technicznym oraz że wskazane w projekcie architektoniczno-budowlanym zostaną zachowane i są zgodne z parametrami wymaganymi decyzją o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 34 ust. 3c pr. bud. projekt techniczny musi być zgodny z PZ i PAB.

Czy organ może wydać kolejne postanowienie nakładające obowiązek wskazania konkretnego rozwiązania, czy powinien wydać decyzję odmowną na podstawie art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX