Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2013 r. trwają prace planistyczne nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt został zaopiniowany i uzgodniony, a następnie wyłożony do publicznego wglądu. W międzyczasie (ale po opiniowaniu i wyłożeniu) właściwy dyrektror RZGW przekazał mapy zagrożenia ryzykiem powodziowym.

Czy projekt mpzp można przekazać do uchwalenia, bez uwzględnienia map zagrożenia ryzykiem powodziowym?

Czy należy zamieścić obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zatem "wrócić" do etapu uzgadniania i opiniowania oraz ponownie wyłożyć projekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?