Czy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej, opracowany przez doradcę zawodowego, powinien być co... - OpenLEX

Czy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej, opracowany przez doradcę zawodowego, powinien być co roku dopuszczony przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej, opracowany przez doradcę zawodowego, powinien być co roku dopuszczony przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną? To samo pytanie dotyczy programu dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczącego się w szkole masowej? W tym, przypadku program jest opracowany przez wydawnictwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX