Czy producent przekaźników elektromagnetycznych jest zobowiązany do znakowania produkowanego sprzętu? - OpenLEX

Czy producent przekaźników elektromagnetycznych jest zobowiązany do znakowania produkowanego sprzętu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nasza firma jest zobligowana do znakowania produkowanych przez nas wyrobów, mianowicie przekaźników elektromagnetycznych miniaturowych i przemysłowych (które są montowane w innych urządzeniach) zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4.07.2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) - dalej dyrektywa 2012/19/UE oraz ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e.? Międzynarodowy koncern, który jest naszym klientem, zwrócił się do nas z zapytaniem o znakowanie wyrobów. Czy podlegamy pod wyłączenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX