Czy producent maszyny może zwolnić się z odpowiedzialności za niewłaściwie sporządzoną instrukcję? - OpenLEX

Czy producent maszyny może zwolnić się z odpowiedzialności za niewłaściwie sporządzoną instrukcję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle prawa Unii Europejskiej producent maszyny, który zgodnie z dyrektywą maszynową ma obowiązek dostarczenia instrukcji użytkowania maszyny może zrzec się odpowiedzialności za jej rzetelność?

Jeden z producentów dostarczonej maszyny zapisał w instrukcji, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w instrukcji obsługi (maszyny, którą sam dostarczył), za przypadkowe lub wynikowe szkody.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX