Czy proces można zaklasyfikować jako czyszczenie, w którym usuwamy opakowanie stanowiące odpad i wykorzystujemy masę uszczelniającą w pierwotnym zamierzeniu i powinien być klasyfikowany jako przygotowanie do ponownego użycia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma w procesie produkcyjnym wykorzystuje masę uszczelniającą. Część z niej pozostaje w opakowaniach (nie jest możliwe jej ręczne wyciśnięcie do końca) i jako taka stanowi odpad, a jest ona bardzo kosztowna. Z uwagi na to, przedsiębiorca chciałby zakupić odpowiednią maszynę (składającą się z walcy do mechanicznego wyciskania resztek masy uszczelniającej), przesyłać te odpady na teren jednego z zakładów należących do firmy i prowadzić tam odzysk, polegający ma mechanicznym wyciskaniu resztek tej masy przy użyciu ww. maszyny. W wyniku takiego działania uzyskiwana byłaby wyciśnięta masa uszczelniająca (wykorzystywana od razu w cyklu produkcyjnym, a więc nie stanowiąca odpadu) i odpad - w postaci sprasowanego opakowania po niej.

Czy rozumowanie, że proces taki stanowi przygotowanie do ponownego użycia (i jako taki jest zwolniony z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, opracowania operatu przeciwpożarowego i kontroli WIOŚ przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów) jest słuszne?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. poprzez przygotowanie do ponownego użycia rozumie się odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Czy w świetle tej definicji proces ten można zaklasyfikować jako czyszczenie (w którym usuwamy opakowanie stanowiące odpad i wykorzystujemy masę uszczelniającą w pierwotnym zamierzeniu - tak jak w definicji, bez jakichkolwiek innych czynności) i jako taki powinien być klasyfikowany jako przygotowanie do ponownego użycia, czy jest to jednak proces R3 i konieczne będzie uzyskanie uprzednio wymienionych dokumentów i opracowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX