Czy prezydent miasta powinien wezwać placówki niepubliczne do dostosowania statutów do nowych wymogów prawa oświatowego? - OpenLEX

Czy prezydent miasta powinien wezwać placówki niepubliczne do dostosowania statutów do nowych wymogów prawa oświatowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającą z dniem 27 maja 2022 r. ustawę Prawo oświatowe - m.in. art. 172 ust 2 - prezydent miasta, prowadzący ewidencję placówek niepublicznych, może wezwać placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe do dostosowania statutów do nowych wymogów prawa oświatowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX