Czy prezydent miasta, działający w imieniu starosty, może wydać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brodzki Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej działki o pow. 0,1400 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako LzIII, w związku z budową budynku jednorodzinnego. Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

Czy prezydent miasta, działający w imieniu starosty, może wydać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie wyliczyć opłaty roczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX