Czy prezes spółki z o.o. może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie wystawiając jednocześnie faktury za usługi doradcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada jednoosobowy zarząd. Prezesem jest osoba, która nie jest właścicielem spółki. Prezes jest Duńczykiem, jest właścicielem duńskiej firmy i wystawia spółce z o.o. faktury za usługi doradcze. Nie jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce z o.o. Jako prezes zarządu, oprócz wynagrodzenia z tytułu usług doradczych, nie jest mu wypłacane inne wynagrodzenie.

Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?

Czy faktury mogą być kosztem podatkowym?

Czy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług prezesa zarządu?

Czy relacje firma prezesa-spółka z o.o. należy traktować jako transakcje między podmiotami powiązanymi i wykazywać je w ORD-U?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access