Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, okresu niewykonywania pracy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy z tytułu indywidualnego zwolnienia z przyczyn dotyczącej pracodawcy, pracownicy która od 2004 r. przebywała na urlopie wychowawczym?

Ostanie wynagrodzenie za okres 3 miesięcy otrzymała w marcu, kwietniu oraz maju 2004 r. W skład wynagrodzenia wliczana była premia uznaniowa wypłacana co miesiąc.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?