Czy premia regulaminowa powinna być uwzględniana przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną. Wynagrodzenie zasadnicze w umowie o pracę określone jest w wysokości 2000 zł brutto (zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje premię regulaminową, która zgodnie z regulaminem brzmi:

1. Pracownikowi może przysługiwać premia motywacyjna w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego za realizację zadań na poziomie 100% (zgodnie z oczekiwaniami).

2. Premia motywacyjna dla pracownika naliczana jest miesięcznie i uzależniona jest od poziomu wykonania poszczególnych zadań.

3. Zadania opisane są w formie wskaźników oraz wag.

4. Premia pomniejszana jest o nieobecności chorobowe i urlopowe.

5. Pracownik może utracić premię, np. z powodu kary porządkowej.

Jaka będzie podstawa wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za nadgodziny w kontekście minimalnego wynagrodzenia ustalonego w 2018 r. w wysokości 2100 zł?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access