Czy premia frekwencyjna powinna wchodzić do podstawy normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca planuje wprowadzić dla pracowników miesięczną premię frekwencyjną. Premia będzie określona jako procent od wynagrodzenia zasadniczego i uregulowana w regulaminie lub zarządzeniu. Premia będzie przysługiwać, jeżeli w danym miesiącu pracownik nie będzie miał ani jednego dnia nieobecności związanej z chorobą (niezależnie od przyczyny - choroba własna, członka rodziny, urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski itp.) lub nieobecności nieusprawiedliwionej. Przynajmniej jeden dzień takiej nieobecności pozbawia pracownika prawa do premii.

Czy premia powinna wchodzić do podstawy normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX