Czy prawo dysponowania działką sąsiednią na cele budowlane może wynikać wyłącznie z umowy zawartej pomiędzy inwestorem a właścicielem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotem pozwolenia na budowę jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zgodnie z projektem budowlanym przewiduje się przyłącze wodociągowe od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na sąsiedniej działce budowlanej.

Czy prawo dysponowania działką sąsiednią na cele budowlane może wynikać wyłącznie z umowy zawartej pomiędzy inwestorem a właścicielem, czy winna być zachowana odpowiednia forma, tj. ustanowienie służebności gruntowej przeprowadzenia mediów?

Czy organ wydający pozwolenie na budowę może podważyć tytuł dysponowania wynikający ze zwykłej pisemnej umowy?

Czy organ może żądać ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX