Czy prawidłowym jest zastosowanie 5-letniego okresu przedawnienia w odniesieniu do usług realizowanych przez spółki wodne zgodnie z 68 § 2 o.p., w przypadku wystąpienia przez nie o świadczenie ustalane na podstawie art. 454 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowym jest zastosowanie 5-letniego okresu przedawnienia w odniesieniu do usług realizowanych przez spółki wodne zgodnie z 68 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) - dalej o.p., w przypadku wystąpienia przez nie o świadczenie ustalane na podstawie art. 454 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX