Czy prawidłowym będzie wydanie decyzji zwalniającej powołując się na decyzję o odpłatności za DPS, która obecnie jest prawomocna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 28-02-2024 r. została wydana decyzja zmieniająca odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - decyzja prawomocna. 14-03-2024 r. zobowiązany wnosi o częściowe zwolnienie z odpłatności za pobyt ojca w DPS.

Na tą okoliczność zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, z którego wynika, że nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej rodziny, co obliguje organ do kolejnej zmiany odpłatności i wydania decyzji.

Jaka powinna być kolejność wydawania decyzji:

Czy w pierwszej kolejności wydajemy decyzję zmieniającą odpłatność, a następnie oczekujemy na jej uprawomocnienie się i wówczas decyzję o zwolnieniu?

Czy prawidłowym będzie wydanie decyzji zwalniającej powołując się na decyzję o odpłatności za DPS, która obecnie jest prawomocna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX