Czy prawidłowo zaklasyfikowaliśmy wydatki na diagnozę cyberbezpieczeństwa w par. 6067, czy może ten wydatek powinien być zaklasyfikowany w par. 4307 jako zakup usług?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz powiat otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Cyfrowy Powiat". W planie finansowym wydatków budżetowych wszystkie wydatki zaplanowano w paragrafie 6067.

W ramach tych wydatków opłacono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup przełączników sieciowych i macierzy dyskowej. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zaksięgowaliśmy w następujący sposób: fakturę 080/201 i zapłatę 201/130, natomiast zakup przełączników i macierzy fakturę 011/201 i zapłatę 201/130. Amortyzacja zostanie naliczona na koniec roku.

Czy prawidłowo zaklasyfikowaliśmy wydatki na diagnozę cyberbezpieczeństwa w par. 6067, czy może ten wydatek powinien być zaklasyfikowany w par. 4307 jako zakup usług?

Czy może koszt diagnozy cyberbezpieczeństwa powinien pozostać w par. 6067 i zwiększyć wartość przyjętych na stan środków trwałych przełączników i macierzy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX