Czy prawidłowe będzie udzielenie zamówienia z wolnej ręki najemcy, który realizuje bez zarzutu umowę najmu kuchni w celu zapewnienia obiadów uczniom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie  dotyczy możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki, powołując się na art.  214 ust. 1 pkt 1 lit. a p.z.p. przez Szkołę w związku z nałożonym na nią nowym obowiązkiem zapewnienia gorącego posiłku – zupy uczniom (odpłatnie). Aktualnie pomieszczenie kuchenne wynajmowane jest na podstawie umowy najmu do 2024 r. podmiotowi zapewniającemu obiady uczniom, za które pełną odpłatność ponoszą rodzice. Dotychczas Szkoła stała jedynie na straży prawidłowości wydawania posiłków, natomiast od tego roku szkolnego to Szkoła będzie przyjmowała pieniądze i ma obowiązek zawarcia umowy na dostawę posiłków. Rodzice mają zapłacić tylko za tzw.  "wsad do kotła"  a pozostałe koszty musi ponieść samorząd. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza 130.000,00 zł.  Mając na uwadze powyższe, w Szkole nakładają się dwa systemy:  - po pierwsze wydawanie tylko zupy (gorącego posiłku), za które zapłaci Szkoła (z wpłat od rodziców i dopłaty z miasta) - po drugie wydawanie drugiego dania (lub całego obiadu), za który to obiad rodzice płacą najemcy kuchni. Obecny najemca płaci za dzierżawę i ponosi koszty energii itp. Pomieszczenie stołówki jest pod kontrolą Szkoły, stołówka jest za darmo udostępniana najemcy do wydawania posiłków. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie inny podmiot to z przyczyn techn. –  organiz. trudno, a wręcz niemożliwym będzie pogodzić oba systemy w sytuacji, gdy dwa różne podmioty będą zmuszone jednocześnie wydawać posiłki. Poza tym np. firma cateringowa, która zostanie wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania, nie będzie miała dostępu do pomieszczenia kuchni, gdzie znajduje się infrastruktura sanitarna, stoły, kuchnie (które częściowo są własnością najemcy).

Czy uzasadnionym jest udzielić zamówienia z wolnej ręki najemcy, który realizuje bez zarzutu umowę najmu kuchni w celu zapewnienia obiadów uczniom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX