Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy praktyka przy realizacji robót budowlanych przy budynku znajdującym się na terenie objętym stanowiskiem archeologicznym i wpisanym do rejestru zabytków może być zaliczona jako udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru w rozumieniu art. 37c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) – dalej u.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?