Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony na 4/5 etatu z wynagrodzeniem w zależności od miesiąca raz poniżej, raz powyżej kwoty 1600 zł, tj. minimalnego wynagrodzenia, po rozwiązaniu umowy o pracę z upływem okresu na jaki została zawarta będzie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację