Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ratownika krytej pływalni można powierzyć w ramach tak ustalonego rodzaju pracy dodatkowo obowiązek układania grafiku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku ratownik krytej pływalni może wykonywać grafik dla innych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX