Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi sądu powszechnego za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i pozostającemu w gotowości do pracy przysługuje pełne wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawka miesięczna. Stawka osobistego zaszeregowania według art 81 k.p. oznacza wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

Czy pracownikowi za czas gotowości przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek specjalny?

Na podstawie jakich przepisów i jak należy obliczyć wynagrodzenie?

Ile za cały miesiąc otrzyma pracownik w opisanej sytuacji przy składnikach wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze 3400 zł

- dodatek funkcyjny 800 zł

- dodatek za wieloletnia pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego 680 zł

- dodatek specjalny 400 zł?

Wszystkie składniki w skali miesiąca brutto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?