Czy pracownikowi, wykonującemu pracę w ruchu ciągłym, należy się dodatek za przepracowanie czwartej niedzieli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pracujący w ruchu ciągłym nie miał czwartej niedzieli wolnej. Przepracował osiem niedziel pod rząd. Osoba odpowiedzialna za grafik przeoczyła ten fakt. Mamy jedno miesięczny okres rozliczeniowy i pracownik miał udzielany dzień wolny w każdym tygodniu następującym po pracującej niedzieli, ale nie miał zapewnionej wolnej w myśl art. 15112 k.p. Czy w związku z tym należy mu się dodatek za przepracowanie czwartej niedzieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX