Nowość Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS w dziale przeciwdziałania przemocy w rodzinie przysługuje dodatek 400 zł miesięcznie i dodatkowy urlop 10 dni z art. 121 u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS w dziale przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zajmującemu się wyłącznie realizacją ustawy o przemocy w rodzinie i postępowaniem z Niebieskiej Karty, przysługuje dodatek 400 zł miesięcznie i dodatkowy urlop 10 dni z art. 121 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX