Czy pracownikowi samorządowemu, z którym rozwiązano umowę o pracę z uwagi na likwidację miejsca pracy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi samorządowemu (woźny), z którym rozwiązano umowę o pracę z uwagi na likwidację miejsca pracy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Zakład pracy zatrudnia powyżej 20 pracowników, a woźny posiada ponad 40 lat stażu pracy i skończone 59 lat, zatem może złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Czy w takim przypadku pracodawca powinien wypłacić odprawę za rozwiązanie umowy o pracę i odprawę emerytalną? Jeżeli tak to kiedy należy wypłacić odprawę z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access