Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w regulaminie wynagradzania można zapisać, że pracownikowi samorządowemu odchodzącemu na emeryturę, w okresie na dwa lata przed emeryturą może zostać przyznany dodatek przedemerytalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego?

Przyznanie dodatku następuje na pisemny wniosek pracownika z określoną datą przejścia na emeryturę, który traktuje się jako pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy o pracę z tytułu przejścia na emeryturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?