Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy otrzymuje dodatek specjalny za przyjęcie dodatkowych zadań spoza zakresu swoich obowiązków. Otrzymuje za to wynagrodzenie w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego.

Czy zanim upłynie okres, na jaki przyznano dodatek specjalny, można zwiększyć jego kwotę np. do 25% wynagrodzenia zasadniczego?

Czy należy to zrobić w formie pisma, w którym pracodawca zwiększa ww. dodatek, czy wypowiedzieć obecnie obowiązujący i przyznać nowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?