Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, który w czasie pracy w trakcie kierowania pojazdem uległ wypadkowi przysługuje zwolnienie chorobowe w wysokości 100%?

Pracownik w trakcie kierowania pojazdem odczuł ból głowy, który spowodował utratę koncentracji, w wyniku której uderzył w tył samochodu przed sobą. Z ustaleń policji wynika, że pracownik był winny wypadku komunikacyjnego i został ukarany mandatem. Protokół powypadkowy nie stwierdza, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. ZUS odmówił wypłaty 100% świadczenia uznając, że przyczyna wypadku została spowodowana przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Czy ZUS może traktować mandat jako dowód rażącego niedbalstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?